Kinderen hebben een goed (t)huis nodig, waar warmte, liefde, geborgenheid en veiligheid vaste basiswaarden zijn. Kinderen moeten zich van daaruit kunnen ontplooien, groeien en ontwikkelen en de wereld en zichzelf kunnen ontdekken. Daarmee worden ze een volwassen mens, die in de maatschappij op een volwaardig niveau kan functioneren.

Elk kind heeft andere (volwassen) mensen nodig om zich als gezond mens te kunnen ontwikkelen. In samenzijn met anderen leert een kind zichzelf en die ander kennen en ontwikkelt het normen en waarden die richting geven aan het bestaan.  

Het is onze missie ruimte te bieden aan kinderen en jongeren om naar hun vermogen en in eigen tempo te groeien naar volwassenheid in een warme familiesfeer. Dit in een groep c.q. omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en voldoende ruimte ervaart voor zichzelf.

 

U kunt onze volledige missie en visie hier downloaden.