Inleiding

Organisatie Berakha staat ervoor dat kinderen die bij Berakha wonen, medewerkers en belanghebbenden tevreden zijn over de zorg die Berakha biedt. Ondanks dat de directie zich  goed als mogelijk inzet om dit waar te maken, kan een kind, medewerker of belanghebbende een klacht hebben over de geboden zorg en/of handelen vanuit de organisatie. Onder een klacht wordt elke vorm van onvrede verstaan. De kinderen, medewerkers en belanghebbenden hebben het recht om een klacht in te kunnen dienen. Om dit mogelijk te maken is organisatie Berakha aangesloten bij het ‘Klachtenportaal’ en heeft Berakha contacten met vertrouwenspersonen via organisatie ‘Jeugdstem’.

 

Klachtenregeling kinderen

Alle medewerkers binnen Berakha zetten zich in voor kwaliteit op hoog niveau van de door Berakha geboden zorg. De organisatie heeft als doel dat kinderen zich veilig, gerespecteerd en ‘thuis’ voelen binnen Berakha. Kinderen hebben een (t)huis nodig, waar warmte, liefde, geborgenheid en veiligheid vaste basiswaarden zijn. Kinderen moeten van daaruit kunnen opgroeien, zich ontwikkelen en ontplooien en de wereld en zichzelf kunnen ontdekken. Natuurlijk kunnen er klachten ontstaan en wanneer dit aan de orde is dat in de meeste situaties middels een goed gesprek op te lossen; de intentie is dat alle betrokkenen kunnen leren hoe bepaalde zaken in het vervolg anders/beter kunnen worden aangepakt. In het geval een klacht blijft bestaan is hulp van buitenaf nodig.

Ieder kind bij Berakha heeft een Persoonlijk Begeleider. Dit is een begeleider die er voor het kind is, bij wie het kind in vertrouwen in eerste instantie kan en mag proberen om een eventueel probleem en/of klacht op te lossen.

Mocht dit niet met de Persoonlijk Begeleider of een door het kind gekozen vertrouwenspersoon binnen Berakha kunnen of lukken, dan is Berakha aangesloten bij het AKJ (hierna te noemen: Jeugdstem). Hier is een vertrouwenspersoon beschikbaar om te praten over de situatie. De contactgegevens van Jeugdstem staan onderaan in deze pagina.

Er bestaat ook een mogelijkheid om contact op te nemen met het Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk klachtencommissie die ondersteuning biedt bij het oplossen van een probleem en/of klacht. Contactgegevens hiervan bevinden zich onderaan dit beleid.

De klachtenfolder met bovenstaande informatie hangt op locatie op het bord op kantoor, zodat kinderen ten alle tijden toegang hebben tot deze contactgegevens, mochten zij hiervan gebruik willen maken. Mocht het voor een kind niet mogelijk zijn om zelfstandig contact te zoeken met een van de betreffende organisaties, maar hier wel behoefte aan hebben of de noodzaak van inzien, dan zal er vanuit Berakha hulp geboden om contact te leggen tussen het kind en de betreffende organisatie.

 

Klachtenregeling belanghebbenden

Voor belanghebbenden geldt ook dat Berakha een veilige en betrouwbare plek wil zijn waar belanghebbenden het van belang vinden dat zij eventueel hun gevoel van onvrede kunnen uiten over de contacten met of gang van zaken bij Berakha. Dit kan door middel van een gesprek met het management en/of de directie. Indien dit niet op deze manier tussen de belanghebbende en de organisatie kan worden opgelost, kan de belanghebbende ten alle tijde contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg.

 

Behandeling van de klacht

Wanneer een klacht is ingediend bij Jeugdstem of Klachtenportaal Zorg zal eventueel een vervolgstap, indien gewenst of noodzakelijk in de richting van Berakha, worden genomen door Jeugdstem of Klachtenportaal Zorg. Het is dan voor Berakha mogelijk eventuele aanpassingen te doen binnen het handelen en/of beleid van de organisatie of andere vervolgstappen te ondernemen om de kwaliteit van de zorg of de organisatie op zich te verbeteren.

Contactgegevens

Klachtencommissie Gegevens E-mail
Jeugdstem

www.jeugdstem.nl

088-55551000

 
Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117

1601 AD Enkhuizen

0228-322205

info@klachtenportaalzorg.nl