De stichting verwerft voornamelijk inkomsten door actief fondsen aan te schrijven. De keuze welke fondsen aan te schrijven wordt bepaald door ervaringen uit het verleden en door bij andere gelijksoortige stichtingen te informeren bij welke fondsen zij succesvol geworven hebben.

Het vermogen wat hiermee wordt verworven wordt op een spaarrekening bij de Rabobank gezet. Een gering bedrag staat op de lopende rekening van de stichting om aan voorkomende verplichtingen te kunnen voldoen.

De besteding van de geworven geldbedragen vindt als volgt plaats. Het gezinshuis draagt projecten aan, het bestuur controleert of deze passen binnen de doelstelling van de stichting en beslist dan bij meerderheid van stemmen om daarvoor het gehele of een gedeeltelijk geldbedrag beschikbaar te stellen. Vervolgens dient het gezinshuis een declaratie in bij de stichting die deze dan aan haar overmaakt. 

Als bewijs van besteding levert het gezinshuis een kopie van de factuur van het project mee bij de declaratie.