ANBI status

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Stichting Berakha is een ANBI. U kunt dit nagaan op de site van de Belastingdienst bij de ANBI lijst door de volledige naam en vestigingplaats in te typen:

Stichting Berakha te Twisk.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
– geen erfbelasting
– geen schenkbelasting
– uitkeringen van de ANBI zijn niet belast met schenkbelasting
– giftenaftrek van inkomsten- en of vennootschapsbelasting voor schenkers.

Naam

Stichting Berakha

Contactgegevens

Dorpsweg 182

1676 GL  Twisk

0227 – 541935

Kamer van koophandel

37146677

Bestuur

Voorzitter: M. Mons
Penningmeester: H. Mertens
Secretaris: M. Moraal
Bestuursleden: vacature 2x

Beleidsplan

De Stichting Berakha ondersteunt Pleegzorgboerderij Berakha met financiële middelen zoals omschreven in artikel 3 van de Stichting.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen bezoldigde bestuurders. Voor vergaderingen wordt een geringe vergoeding gegeven.

Verslag activiteiten

Het bestuur is in 2018 vier maal bijeen geweest. Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt.

De lopende zaken werden behartigd. In het oog springt het benaderen van de fondsen en hen te bedanken voor hun (toegezegde) financiële bijdrage. Na afloop van het project ontvangen de bijdragende fondsen rekening en verantwoording van het project.

De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar niet veranderd.

Financiën

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u hier naartoe.

Privacy

Berakha gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Ons privacy statement kunt u hier downloaden.