In onze woonboerderij in het landelijke Twisk bieden wij kinderen die het nodig hebben een thuis. In ons hart en huis is veel ruimte!

We vangen kinderen op sinds 1994, via officiële kanalen of wanneer we rechtstreeks worden benaderd. Er wonen bij ons kinderen, vaak broertjes en zusjes uit één gezin.

Samen doen we ons best om zoveel mogelijk te vormen als één grote familie waarin ieder naar eigen vermogen een bijdrage levert, een huisdier verzorgt, muziek maakt, naar school gaat en heerlijk kan spelen en ontdekken. Als Gezinshuis bieden wij een stabiele basis, een warm nest met structuur, waarden en normen. Dit doen wij vanuit onze christelijke levensovertuiging. Daarom noemen wij onze Gezinshuis ‘Berakha’, dat is Hebreeuws voor: ‘niets zonder Gods zegen’.

Een groot gezin draait niet vanzelf. Gelukkig worden wij geholpen door enthousiaste medewerkers, vrijwilligers en bedrijven. Maar extra handen om het vele werk lichter te maken, zijn altijd van harte welkom. Bijvoorbeeld voor huishoudelijk werk en klusjes in en om het huis.

Wilt u misschien een bijdrage leveren of gewoon een keer komen kijken? Bel dan gerust en mogelijk kunnen wij dan een afspraak maken voor een kopje koffie!

Graag tot ziens,

Martha & Klaas Groot en alle medewerkers van Berakha

Wie zijn wij?

Wij zijn Klaas en Martha Groot, sinds 1982 gelukkig getrouwd. We hebben drie biologische kinderen die inmiddels volwassen zijn en op eigen benen staan. In 1994 zijn wij begonnen met de opvang van meerdere pleegkinderen uit een gezin. Inmiddels vormen wij, samen met ons team, met de kinderen en jongeren die bij ons verblijven één groot gezin. Deze kinderen krijgen bij ons structuur, leveren hun bijdrage aan het dagelijkse reilen en zeilen van het gezin en ontwikkelen zo een stabiele basis voor hun toekomst.

Wij geven ze vanuit een christelijke geloofsovertuiging normen en waarden, liefde en veiligheid mee.

Ook al is succes niet vanzelfsprekend, onze pogingen om kinderen en jongeren te helpen door ze een stabiele basis te geven, professionele begeleiding en te stimuleren, zal altijd enige invloed op hun leven hebben. Op een bepaald moment moeten ook wij ze loslaten en gaan ze hun weg zelf verder. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat ieder mens de zorg en aandacht dubbel en dwars waard is!

Wat kun je verwachten?

Ons gezin staat open voor kinderen en jongeren die voor lange termijn opvang nodig hebben.

Wij bootsen met de kinderen een (h)echt gezin na. Geen enkel gezin draait vanzelf, dus ieder gezinslid heeft een eigen taak. De regelmaat van het gezinsleven biedt de kinderen structuur.

Door mee te helpen ziet een kind wat het kan en krijgt het waardering en zelfvertrouwen. ‘Jij bent belangrijk!’, daar gaat het om. Je mag er bij horen, wij willen er voor jou zijn, naar je luisteren, je troosten en je verder helpen.

In het gezinshuis zijn verschillende dieren om te knuffelen en om voor te zorgen. Ook is er een grote tuin waar je heerlijk samen in kunt spelen, de wereld ontdekken door knutselen en bouwen.

Hulp nodig?

Aan de voorkant van onze boerderij hangt ons logo. Twee volwassenen met kinderen onder een grote paraplu. Deze paraplu staat symbool voor bescherming tegen alles wat er onverwacht over je heen komt. Wij – als volwassenen – houden deze paraplu stevig vast, hoe turbulent het ook wordt.

In ons gezinshuis kunnen kinderen en jongeren van vier tot en met negentien jaar, die een thuis nodig hebben, wonen. Ook kinderen met een lager niveau of contactstoornissen zoals ADHD en autisme. Om de veiligheid binnen ons gezinshuis te garanderen, zijn wij helaas genoodzaakt om uitsluitingscriteria te hanteren. Benieuwd of dit gezinshuis voor jou of jouw kind een plekje kan zijn? Bel dan gerust even en nemen wij de tijd om alles met je door te lopen.

Het leven in de structuur en gezelligheid van een gezin staat centraal. Door de jaren heen hebben wij ervaring opgedaan met het zorgen voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, ADHD, trauma’s, hechtingsproblematiek en autisme. We proberen deze jonge mensen meer zelfvertrouwen te geven en een stukje met ze mee te lopen op hun weg naar zelfstandigheid.

Wij zijn niet verbonden aan één zorginstelling dus ook particuliere aanmelding is mogelijk.

Bij Berakha zijn drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en roken niet toegestaan. Wat we wel in huis hebben, zijn een boel gezelligheid en activiteiten, warmte en structuur.

Als vrijwilliger of bedrijf meehelpen?

De boerderij biedt plaats aan maximaal 12 kinderen. Dat betekent elke avond een groot gezin aan tafel, bergen wasgoed en een flinke hoeveelheid schoonmaak- en onderhoudswerk. Ook de grote tuin zorgt voor veel vermaak en vertier maar brengt ook werkzaamheden met zich mee. Gelukkig krijgen wij hulp van enthousiaste vrijwilligers, medewerkers en soms van bedrijven die met een groep een dag komen tuinieren, klussen of schilderen.

Meer handen om het werk lichter te maken, zijn altijd van harte welkom!

Wilt u ons helpen met koken, wassen, vouwen, strijken of schoonmaken?
Of helpt u liever met klusjes in en om het huis, zoals tuinieren, schilderen en reparaties aan huis, fietsen en speelgoed?
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Ook bedrijfsmatige hulp is van harte welkom. Kom samen met uw medewerkers een dagje team-builden in de vorm van klussen!

Iedere bijdrage, financieel of in natura, groot of klein, is bij ons goed besteed. U investeert in een mooie toekomst voor kinderen en jongeren die al veel hebben meegemaakt en uw hulp verdienen!

IBAN/Rekeningnummer: NL86 RABO 0148348076 ten name van Stichting Berakha.